O Cechu závlahárov

  • Cech závlahárov Slovenska je záujmové a profesijné zoskupenie realizátorov závlahových systémov. Pekná záhrada a nádherný zelený trávnik je bezpochyby pýchou každého rodinného domu, či verejného priestranstva. Čím ďalej tým viac majiteľov domov, športových klubov ale aj mestá a obce  chcú aby sa o ich trávnik staral automatický závlahový systém. V súčasnej dobe nastáva trend, kde je závlahový systém nevyhnutnou súčasťou každej novostavby. Dnešné podnikateľské prostredie však kladie rôzne prekážky , ktoré sa ťažko prekonávajú bez podpory a potrebných skúseností. Cieľom tohto cechu je zoskupiť realizátorov závlah, spoločne zdieľať vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas dlhoročnej praxe a tak napomáhať rozvoju súkromného podnikania v závlahárskom remesle na Slovensku. Chrániť členov cechu pred nekalou a neodbornou konkurenciou, ktorá často presvedčí svojou nízku cenu, napriek nízkej kvalite realizácie.