Košický kraj
  • Jaroslav Kupeček - Záhradníctvo ÁTRIUM

  • Rastislavova 81, 040 18 Košice
  • Web: www.zahradnictvoatrium.sk
  • Email: mkupecek@stonline.sk
  • Tel: 0905 655 268
 

  • Ing. Martin Dubecký - OAKMEDIA

  • Obchodná 127 / 6, 055 01 Margecany
  • Email: zahradnajednotka@gmail.com
  • Tel: 0905 864 138