Košický kraj
  • Jaroslav Kupeček - Záhradníctvo ÁTRIUM

  • Rastislavova 81, 040 18 Košice
  • Web: www.zahradnictvoatrium.sk
  • Email: mkupecek@stonline.sk
  • Tel: 0905 655 268
 

  • Ing. Michal Ondovčín - krajinné inžinierstvo

  • Petrovce nad Laborcom 136, 071 01 Petrovce nad Laborcom
  • Email: ondovcin.michal@gmail.com
  • Tel: 0905 374 553